Remco Zeehuisen

Remco Zeehuisen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van Human Resources Services.

In 1978 startte hij zijn loopbaan in de uitzendbranche waar hij verschillende managementposities vervulde.

Vanaf 1989 was hij Algemeen Directeur (CEO) van Vedior Personeelsdiensten, de grootste werkmaatschappij op haar vakgebied, van het voormalige aan de beurs genoteerde Vedior/Vendex International NV. In deze periode heeft hij tevens Sparq en Mailprofs via joint ventures met KPN telecom en PTT Post opgericht. Bij beide uitzendondernemingen is hij als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen langdurig betrokken gebleven.

Na 1996 vervulde hij verschillende interim-management- en consultancy-opdrachten. Voor Cordares, de opvolger van Sociaal Fonds Bouwnijverheid, heeft hij via een joint venture met Content NV een gespecialiseerde uitzendonderneming voor de bouwnijverheid opgezet.

Sinds 2000 is hij zich met De Financiële Kring gaan toeleggen op het werven en selecteren van financiële professionals.

 


De Financiële Kring

De keuze om te werken met financiële professionals is ingegeven door mijn affiniteit en belangstelling voor dit vakgebied. Gedurende mijn loopbaan heb ik altijd intensief met financiële professionals op verschillende niveaus samengewerkt. Hierdoor heb ik een band met de mensen achter de cijfers en hun vakgebied gekregen.  Gesteund door mijn positieve ervaringen met gespecialiseerde HR-services geloof ik in de kracht van deze specialisatie en ben ik actief in De Financiële Kring. Dankzij mijn uitgebreide kennis van en ervaring met de HR-arbeidsmarkt heb ik een belangrijke meerwaarde in de werving en selectie van financiële professionals.

Remco Zeehuisen Consultancy

Naast De Financiële Kring ben ik onder de naam Zeehuisen Consultancy actief. Uit mijn netwerk krijg ik regelmatig opdrachten die niet binnen het domein van De Financiële Kring passen maar wel goed aansluiten op mijn belangstelling en specifieke achtergrond.